הלוואה מיוחדת חדשה עד 10,000 ש"ח !

הלוואה עד - 10,000 ש"ח בשנה המוחזרת לאחר תום הלימודים ניתנת לסטודנטים בטכניון מקרן מלווה.

ההלוואה ניתנת בתנאים נוחים במיוחד.

טפסי בקשה ותנאים ניתנים להורדה מאתר היחידה לסיוע.