מוגבלויות וליקויי למידה

סיוע לימודי ורגשי ומתן ייעוץ בנושא ההתאמות ניתן בעזרת היחידה לקידום סטודנטים (לאתר היחידה לקידום)

מעונות - (לאתר המעונות)

  1. סטודנטים מוגבלים, בעלי אישור נכות רשמי של 50% ומעלה (משרד הביטחון/ביטוח לאומי/משרד הרווחה והשירותים הציבוריים), מקבלים אוטומטית מעונות.
  2. לסטודנטים מוגבלים בעלי אישור נכות רשמי של 15% - 49% (משרד הביטחון/ביטוח לאומי/משרד הרווחה והשירותים הציבוריים), תינתן תוספת ניקוד.
  3. במעונות קיימות דירות המיועדות לנכים בעלי מוגבלויות.

קיימת נגישות לנכים לכל משרדי המעונות הרלוונטיים.

***מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.