מילואים

לשכת דקן הסטודנטים מעניקה מערך תמיכה וסל התאמות נרחב הכולל הטבות ייחודיות לסטודנטים משרתי המילואים:
באחריות רכזת התאמות המילואים, גב' שולי שוורץ - sshuly@tx.technion.ac.il, טלפון: 04-8292535, לשכת דקן הסטודנטים, במשרדי היחידה לסיוע. קבלת קהל בימים א'-ד' 10.00-13.00, יום הי 09.30-10.30.

 Miluim Dikan