קרן מלווה

המלגות הניתנות באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים מתחלקות לשתי קבוצות:

  1. מלגות סיוע: מלגות הניתנות אחת לשנה על-פי קריטריונים כלכליים בעיקרם.
    • סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע בעת הרישום לטכניון או לאחר קליטת רישומכם באתר. תשובה בדבר זכאות למלגת סיוע וגובה המלגה ניתן לקבל מיד עם הודעת הקבלה לטכניון. באתר - newstud.technion.ac.il
    • סטודנטים ותיקים – יכולים להגיש בקשה למלגה בחודשים יולי-אוגוסט בכל שנה, נשלח לכלל הסטודנטים מייל אישי המודיע על פתיחת מועד להגשת בקשות סיוע (נא לעקוב אחרי פרסום באתר).
      * מועד מאוחרים/לנרשמים באיחור - בשבועיים הראשונים של סמסטר אביב.
  2. מלגות פר"ח (פרויקט חונכות): כמחצית מגובה שכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצבם הכלכלי). במסגרת הפרויקט מקדישים החונכים כ-4 שעות שבועיות. ההרשמה לפר"ח מתבצעת בתחילת השנה באתר פר"ח www.perach.org.il

מלגות חוץ
בנוסף למלגות דיקן הסטודנטים קיימות מלגות הניתנות ע"י גופים שונים. ניתן למצוא גם רשימה זו באתר- היחידה לסיוע ◄ מלגות חוץ

הלוואות
קרן מלווה לתלמידי הטכניון: הלוואות נוחות ניתן לקבל במשך כל השנה מקרן מלווה לתלמידי הטכניון. תנאי ההלוואה וטופסי בקשה ניתנים להורדה החל מתחילת שנת הלימודים מאתר היחידה לסיוע ◄ הלוואות

***מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.