נציב לתלונות סטודנטים

פרופ' מיכל גרין מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, מונתה על-ידי הטכניון כ"נציב תלונות סטודנטים".מיכל גרין נציבת התלונות

סטודנטים הנתקלים בבעיות אקדמיות או מינהליות ומרגישים כי נגרם להם עוול, מוזמנים לפנת לאחר שמיצו קודם לכן את פניתם אל מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה בה הם לומדים ואצל דיקן הפקולטה שלהם.

בנושאים מנהליים יש לפנות קודם לדיקן הסטודנטים.

במידה ולא מוצו האפשרויות ועדין לא נמצא פתרון, תוכלו לפנות לגב' רבקה לויתן, מזכירת דיקן הסטודנטים/ מזכירת ניצבת תלונות סטודנטים ולמלא טופס לשיחה.

משרדנו נמצאים בבנין פישבך חדש 375 ,לשכת דיקן הסטודנטים, טלפון 04-8236663 או בקו בפנימי 3143.