רישום למעונות

הרשמה למעונות – סטודנט חדש

תארים מתקדמים נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים.
תלמידי מכינה נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים חדשים בלימודי הסמכה

רווקים: יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עד סוף חודש יוני.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (לחץ כאן לרשימת היישובים בסביבת חיפה), ימלאו טופס בקשה למעונות באתר המעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים עבור רווקים (PDF). תשובה תינתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי בתחילת חודש אוגוסט.

זוגות ומשפחות: ימלאו טופס בקשה למעונות באתר המעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים עבור זוגות ומשפחות (PDF).
תשובה תינתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי בתחילת חודש אוגוסט.
זוגות ומשפחות העונים לאחד הסטטוסים הבאים יכולים להגיש בקשה לדיור:

  • זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים).
  • זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
    במשך שבעה חודשים לפחות.
  • זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על
    מגורים משותפים במשך שבעה חודשים לפחות.

הרשמה למעונות – סטודנט ותיק:

הרישום דרך אתר המעונות.

***מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.