פעילות שירות הפסיכולוגי

השירות הפסיכולוגי חזר לפעילות רגילה במיקומו החדש: מעונות קנדה (גרוס), מזכירות השירות נמצאת בבניין 951.