הלוואות קרן מלווה - תשע"ט

סטודנטים מוזמנים להגיש בקשה להלוואה מקרן מלווה לשנת תשע"ט החל מיום פתיחת שנת הלימודים- 21/10/2018

שימו לב: הגשת בקשות להלוואה לשנה"ל תשע"ח סגורה!!!

מידע נוסף וטופס בקשה נמצאים באתר היחידה לסיוע -  קישור לדף ההלוואות באתר