מלגות סיוע לשנה"ל תשע"ט

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגות הסיוע לשנה"ל תשע"ט!

המלגה מיועדת לסטודנטים וותיקים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ט.

את טופס הבקשה ניתן לקבל: ביחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים, בחנות מכלו"ל , בחנות החוברות בבית הסטודנט ובאס"ר.

מועדי הגשה : 27.8.2018 –25.10.2018 בשעות הקבלה,  לחץ כאן לפירוט שעות הקבלה באתר היחידה לסיוע.

טופס ללא האסמכתאות הנדרשות לא יתקבל ולא יטופל!

** לתשומת לבך, המשרד יהיה סגור במהלך חופשות חודש ספטמבר