מערכת מקוונת לבקשת הלוואות קרן מלווה

היחידה לסיוע מודיעה על השקתה של מערכת מקוונת חדשה לבקשת הלוואות.

מעתה, יש להגיש בקשות להלוואות באופן מקוון, באמצעות המערכת החדשה.

כניסה לטופס ההלוואה באמצעות הזדהות רגילה למערכות הטכניון.

לינק לטופס בקשת הלוואה מקרן מלווה (לינק)

קרן מלווה דף הסבר תשעט (PDF)