מלגת קרן זאביק ז"ל תש"פ

היחידה לסיוע מודיעה על תחילתה של הגשת הבקשות למלגה ליוצאי סיירת צנחנים של קרן זאביק ז"ל לשנת תש"פ.

המלגה מיועדת ליוצאי סיירת צנחנים שהחלו את לימודיהם עד שלוש שנים משחרורם.

סטודנטים יכולים להגיש בקשות החל משנת הלימודים הראשונה.

הגשת הבקשות עד ה- 22.8.19.

את הבקשות יש לשלוח אל: משפ' זומרפלד, הרימון 12 עשרת 007685.

פירוט המסמכים הנדרשים (PDF)

למידע נוסף: www.zevik.org.il