מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים של לשכת דיקן הסטודנטים

היחידה לסיוע מודיעה על דחייתו של המועד הסופי להגשת הבקשה למלגת הסיוע לסטודנטים ותיקים ל-31.10.19.