מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים של לשכת דיקן הסטודנטים

המועד הסופי להגשת בקשה למלגת הסיוע לסטודנטים ותיקים נדחה ל-31.10.19.