מלגת קרן ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה תש"פ

החלה הגשת הבקשות למלגה של התאחדות בוני הארץ !

המלגה מיועדת עבור סטודנטים/יות הלומדים בחוגי הלימוד בניין והנדסה אזרחית.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות חד פעמית בפרויקט תרומה לקהילה למשך מספר שעות.

לא תחולקנה מלגות לתלמידי אדריכלות, ארכיטקטורה ועיצוב פנים.

ניתן להוריד את טפסי הבקשה למלגה דרך אתר ההתאחדות www.acb.org.il דרך קישור

טופס בקשת מלגה סטודנטים

רשימת המסמכים

תאריך אחרון להגשת הבקשה 07.11.2019

את הטפסים וכל חומר נלווה יש לצרף ולהעביר ל-tdean@technion.ac.il

חלוקת המלגות תתבצע ב-26.12 במשרדי ההתאחדות והזוכים יקבלו הודעה.

להבהרות ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל: Melagot@acb.org.il
או בטלפון: 077-5671236, 03-5671211