עמותת QueenB לקידום נערות ונשים בתחום ההייטק בחיפה

עמותת QueenB לקידום נערות ונשים בתחום ההייטק בחיפה פועלת בליווי ותמיכה של היחידה לסיוע על מנת לקדם ולהעצים העסקת נשים במדע ובתעשייה המתקדמת.

במסגרת פעילותה לקידום נשים, QueenB פתחה קבוצות של 15 חניכות ו3 מדריכות - סטודנטיות למדעי המחשב ולהנדסה. הסטודנטיות זכאיות למלגה של 5,000 עבור הפעילות.

השנה, בעקבות הביקוש הרב, נפתחה קבוצה נוספת השנה אשר העלתה את סך החניכות לכ-60.

כמו כן, השנה, בפעם הראשונה נפתחה קבוצת חניכות ממשיכות שבה השיעורים מועברים בעברית ובערבית. בנוסף, נפתחו גם שתי קבוצות למתחילות המיועדות לנערות בכיתה ח' ומועברות בשתי השפות.

במהלך השנה עתידים להתקיים ימי הכוונה לתעסוקה לסטודנטיות למדעי המחשב והנדסה במסגרת האוניברסיטה ובמסגרת מפגשים ייעודיים.