בקשה למעונות לסמסטר אביב

מה-1.1.2020 ועד ה-10.1.2020 ניתן יהיה למלא בקשה למעונות לסמסטר אביב תש"ף באתר המעונות.
פרטים נוספים באתר - https://dorms.web.technion.ac.il/