פניה להתייעצות במקרי חירום של סטודנטים

הטכניון מציע שירותי סיוע ליווי ותמיכה ייחודיים לסטודנטים במצוקה וכן ייעוץ לעובדים ולאנשי הסגל בפקולטה, המבקשים להתייעץ או להפנות סטודנטים אלו לקבלת עזרה.

דף המידע (PDF)