מלגות מטעם הקרן למען בני ירושלים בטכניון – שנה"ל תש"פ

היחידה לסיוע והוועדה הציבורית של ה"קרן למען בני ירושלים בטכניון" מודיעה בזאת על הענקת מלגות לסטודנטים בני ירושלים, הלומדים בטכניון ומתגוררים בירושלים ו/או סביבתה הקרובה (אזור חיוג 02).

לתשומת ליבכם, המלגות אינן מיועדות לסטודנטים בלימודי המשך ולימודי חוץ.

יש למלא את הטופס המקוון ולהעבירו חתום בליווי המסמכים במייל ל- elsima@technion.ac.il

תאריך אחרון להגשת הבקשות ב- 10.3.20

לתשומת ליבכם, טפסים אשר לא ימולאו כנדרש ולא יצורפו אליהם כל המסמכים המבוקשים- לא יוגשו לוועדה.

לשאלות ובירורים בנושא המלגה ניתן לפנות למשרדי הקרן- 03-6951763

תשובות יימסרו במהלך חודש מאי 2020.

הודעה לסטודנטים בני ירושלים לשנה"ל תש"פ (WORD)

טופס פרטים אישיים (WORD)