מועד מאוחרים לבקשת מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת הגשת הבקשות למועד מאוחרים של מלגות הסיוע לסטודנטים ותיקים לשנה"ל תש"פ.

המלגה מיועדת לסטודנטים ותיקים שהחלו את לימודיהם לפני תש"פ וטרם הגישו בקשה השנה!!

הגשת בקשה למלגה תתבצע באופן מקוון בלינק:

/scholarships/

מועדי הבקשה: 21.2.2020 - 22.3.2020

טופס ללא האסמכתאות הנדרשות לא יטופל!