לשכת דיקן הסטודנטים מאחלת לכולכם שנה טובה ומתוקה!

שנה טובה ומתוקה מלשכת דיקן הסטודנטים