היחידה להכוון קריירה מתכבדת להזמינכם ליריד תעסוקה חורף תש"פ
בתאריך 18.12.19, בין השעות 10:00-15:00
מיקום: בניין אמדו, סגו, צ'רצ'יל, בית הסטודנט והשדרה המרכזית
מוזמנים סטודנטים ובוגרים מכלל הפקולטות

חזור למאמר.